RFID Transponder keyfob

Sku: 53024-664

RFID Transponder keyfob
In stock (ships immediately)
$2.10

125kHz Passive, Read Only


Datasheet